שינוי שם

שינוי שם :
כמו בפעם הראשונה להתעטף בטלית,
אויר נקי עמוק וקדושה טהורה,
ניקיון שאין בו הפרה אפשרית
כלום לא ידבק בך נגד רצונך
אתה מוגן כמו חוני המעגל.
כמו כלום. כמו חדש.
מבורך, ברוך השם
אהיה אשר אהיה…

– – – – –

על זרימת האנרגיה בגוף וכוח האותיות הרמח"ל, לוצטו:
"הנה כשנבחין כללי דרכי ההארה לפי מה שמולידים מן המקרים, נמצאם שלושה, כלל שורש ההטבה, ונקרא חסד; שורש ההרעה ונקרא דין, והממוצע בין ההטבה וההרעה ונקרא רחמים.

כל ההנהגה נולדת מהספירות, גם כל הנמצאים נולדים מהן. ונמצא, שכל הארה יש לה שתי תולדות, אחת – בנמצאות, ואחת – במקריהם, דהיינו ההנהגה בהם. ואולם עניני ההנהגה מובנים הם אצלנו, ועומדים אנו על תכנם, כי הנה נבחין מה שהוא הטבה ומה שהוא הרעה, מה שהוא ריבוי הארה ומה שהוא העלם וחסרון. וכשקבצנו המינים לסוגים, נמצאו הסוגים שלושה, והם, חסד, דין, רחמים, שזכרנו. ועל פי זה העלינו תארים האלה לספירות, כפי התולדה הנולדת מהם בהנהגה:
הנשמה ובחינותיה הנשמה של האדם מתחלקת לחמש בחינות, נקראות, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה; ובאות מחמשת הפרצופים, נפש – מנוקבא, רוח – מזעיר אנפין, נשמה – מאימא, חיה – מאבא, יחידה – מאריך אנפין. עוד יש נשמות מעולם העשייה ונקראות נפשות, ומעולם היצירה ובקראות רוחות, ומהבריאה ונקראות נשמות, ומהאצילות ונקראות נשמות לנשמות:
יח) דע, שכל עולם נדרש בו עשר ספירות, וכל ספירה כוללת עשר, וכן כל אחת מהעשר כוללת עוד עשר, וכן עד אין תכלית, באופן שכל אור ואור שנבחין ונזכיר באורות – נבין בו היותו כולל עשר. וזכור זה:
הספירות כתיקונן ושלא כתיקונן הנה כלל ההשפעות הנישפעות ממנו, יתברך, לנימצאיו, שהן הן הספירות כמו שזכרנו למעלה, כבר ביארנו שייבחן בהן הסידור והיחס בין זו לזו, ושבהיותן בסידור הראוי יצא מזה היות הנבראים בהצלחה. ואולם אין עניין הסידור הזה כסידור שבעצמים הנפרדים, אבל הוא סידור ייבחן בהן מצד תולדותן במקבלים; ובהגיע ההשפעות אל המקבלים בחיבור – נאמר שהן מחוברות, ובהעדר זה – נאמר שהן בלתי – מחוברות, וכן בהגיע כפי מה שנאות במקבלים – נאמר שהן סדורות, ואם לא – נאמר שהן בלתי סדורות, אף על פי שבעצמן באמת אין שינוי. ועל דרך זה יידרש בהן שבירה ותיקון "
האותיות שוכנות בספירות, מכאן ששבירה ותיקון משמע – שינוי שם.

כתבה מהספר 101 מיסטיקנים

כתבה מהספר 101 מיסטיקנים. על נאור נהלל מנהלת מרכז קוד_יה: קליניקה ומרכז לימודי בראשל"צ. לאור נהלל פיתחה את שיטתקודיה המדהימה, שעוזרת לאנשים להחלים מבעיות של גוף ונפש או למקסם את הפוטנציאל שלהם ולהצליח בתחומים שונים בחייהם, כגון: זוגיות , עסקים, קריירה , בריאות טובה ועוד. השיטה אותה לאור פיתחה ייחודית וניתנת ללימוד במרכז קוד-יה

הרשם
יידע אותי
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות
Scroll to top