תקנון האתר

תקנון מרכז קוד-יה, עבור חנות:  358

ברוכים הבאים לאתר חנות : 358   ("האתר") המופעלת על ידי מרכז קוד-יה ("החברה", "אנו", "שלנו", "אלינו" או ”לנו“ "המרכז")  ח.פ  55266365 ראשון לציון. 
בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון: 0506333211,  codeya.office@gmail.com
מבוא:
 1. אתר קוד-יה משמש בין היתר כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.
 2. רשאים להשתתף ברכישה בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 3. תנאי מוקדם לתוקף לרכישה של משתתף בקנייה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר קוד-יה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.
 5. הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
 6. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 7. השימוש בשפה הוא בלשון זכר מטעמי נוחות,  הכוונה היא לשני המינים. 
 המכירות – חלק כללי
 1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים מאתר קוד-יה.
 2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מוצר" הכולל מידע על המוצר ומחיר המוצר, פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שם המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.
שיטת המכירה בחנות – רגילה
במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות של מוצרים במחיר קבוע מראש או משתנה בהתאם למבצעים והנחות. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :
 1. החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע, המכירה הינה עד גמר המלאי, או המבצע, או שינוי מוצרים.
 2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני או דרך המייל  של החנות, כפי שיפורסם.
 3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים בחנות ומחירו בר תוקף, בעת השלמת הליך המכירה.
אופן ההשתתפות במכירות
 1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא, לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם ושם משפחה, תאריך לידה, מין, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'.
 2.  הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם ואישור לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" . לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, לאחר אישור העסקה , המכירה תירשם במחשבי האתר וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה, תוך 24 שעות.
 4. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
 5.  הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 7. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם הנהלת אתר קוד-יה,  לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור , יחל מניין ספירת השעות באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי. כיוון שהמוצר אינטרנטי ולא פיזי ונשלח מיידית לרוכש, במידה לא פעל מבצע הפעולה מיידית להסדרת קבלת אישור העסקה ע"י חברת האשראי או הסדרת תשלום באופן טלפוני/אחר, יראו החנות ו/או האתר את העסקה כמבוטלת ולא יהיו מחויבים לספק את המוצר .
 8. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל הנהלת האתר בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.
ביטול הצעות
 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק)בהתייחס לתנאים הבאים: .
 2. מוסכם כי הלקוח מקבל מוצר אינטרנטי, שהוא סטארט אפ חדשני, המוצר כפי שהוא מוצע באתר נכון לזמן הרכישה, כך הוא שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ולרוכש לא תהיה כל טענה בגין חוסר הבנה, אי היכרות עם התכנים, חוסר מידע מספיק, חדשנות, חוסר דיוק, מעוף וכדומה .
 3. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי הרכישה, גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת כיוון שהמוצר נשלח מיידית לאחר ביצוע העסקה. 
 4. לא ניתן להחזיר מוצרים כיון שבעצם הראייה אותם, נעשה בהם שימוש  .
 5. הנהלת קוד-יה/אתר קוד-יה ו/או קוד-יה בע"מ,  יהיו רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:                  
5.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, המבצע הסתיים ועדיין לא עודכן באתר, המוצר הספציפי אזל/לא נמכר יותר . 
5.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים להשתמש באתר באופן תקין       5.3 מקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין . 5.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
5.5 שינויים באתר, חידוש מוצרים, פיתוח מוצרים חדשים. 
 1. הודעה על ביטול מכירה תמסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
 2.  אזל המוצר, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב/ למייל או בטלפון.
 3.  האתר והנהלת קוד-יה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת מוצר דומה/זהה, במחיר גבוה/נמוך יותר אצל צד שלישי .
 4. האתר והנהלת קוד-יה ו/או אתר קוד-יה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק,  עקיף או ישיר, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי/רגשי/בריאותי/נפשי בגין רכישת מוצר באתר קוד-יה או דרך שיטת קוד-יה, מוריה ומטפליה. 
אספקת מוצרים
 1. האתר יפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי . האתר לא יהיה אחראי לאיחור או אי ביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  1.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
  1.2 שביתה או בעיה אצל ספקי  שירותים ואינטרנט.
  1.3 כל סיבה שאינה בשליטת החברה והנהלת האתר.
 2. זמני טיפול בבעיות או תלונות – 14 ימי עסקים, כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה, מרגע אישור חברת האשראי.
 3. באחריות הרוכש  לבדוק כי המוצר הגיע בהתאם לפרטים שמילא בטופס ההרשמה, כל טענה או דרישה בנוגע לטעות בפרטים הנדרשים להכנת מוצרים מאתר קוד-יה, הנלקחים מטופס ההרשמה אותם מילא, באחריות הרוכש . 
קופונים/כרטיסי מתנות/חבילות
 1. קוד-יה מאפשרת רכישת כרטיס חבילה או מתנה בכל סכום כספי המאפשר רכישה דרך אתר האינטרנט של קוד-יה .
 2. תוקפו של הכרטיס הוא לשנה אחת מיום רכישתו.
 3. הכרטיס יתקבל באמצעות המייל עד יום עסקים אחד (1) מרגע קבלת האישור מחברת האשראי
 4.  באחריות הלקוח לשמור את קוד הכרטיס המונפק.
 5. לא יינתן החזר כספי או פיצוי או כל תמורה בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של שובר המתנה/חבילה.
 6. לא תנתן הנחה נוספת בקנייה בכרטיס מתנה/חבילה.
שירות לקוחות
 1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגי הנהלת אתר קוד-יה במייל שמפורסם באתר. 
 2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות במייל, אל מנהלת מרכז קוד-יה, לאור רז-אליה נהלל laor05@gmail.com נא לציין מס' טלפון בעת משלוח המייל.
 3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.0506333211 . 
אבטחת מידע פרטיות בחנות
 1. אתר קוד-יה נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע . העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית PCI .
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, קוד-יה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה  .
כללי
 1. תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
 2. קוד-יה  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה, תהא עילת התביעה אשר תהא לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 3. קוד-יה שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 4. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .
 5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם הנהלת קוד-יה ו/או לאור רז-אליה נהלל.
 6. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
 7. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את מרכז קוד-יה ו/או הנהלת האתר.
אמינות ויושר
 1. הנהלת האתר מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.
 2. קיים תיעוד של כל מכירה המתבצעת באתר ומרכז קוד-יה ישלח מפעם לפעם מיילים פרסומיים או דיוור.
 3. אמת בפרטי המוצר, באתר יופיע המוצר עם כל המידע הרלוונטי אודותיו.
דף תוכן טיפים והמלצות
 1. התוכן הרשום, רשום  לרב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד,אך התוכן מיועד לגברים ונשים כאחד
 2. אין לייחס לטיפים ולהמלצות בדפי התוכן, בתמונות או בכל המוצרים,  דבר מלבד המלצה, מרכז והנהלת קוד-יה אינם אחראים לתוצאות עקב המלצות והן אינן תחליף לייעוץ מקצועי או טיפול רפואי בשום צורה. 
 3. התגובות למוצרים מבוצעים ע"י הגולשים ואין לייחס אליהם דבר מלבד תגובות הגולשים
 4. במידה וראיתם טיפ למוצר שלדעתכם איננו מתאים או תגובה שאינם נאותים יש לעדכן אותנו במיידית ואנו נעשה את מירב המאמצים להסירם במהירות המירבית.
 שינוי/ ביטול / החזרה של מוצרים

זכות הלקוח להחזרת מוצר/ביטול הרכישה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, הוראות חוק המכר, הוראות חוק כרטיסי חיוב ובכפוף למדיניות לימי.
 1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, במקרה בו מדובר בטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית  – אין זכות ביטול עסקה. כלומר, גם על מוצר דיגיטלי עליו בוצעה הורדה, אין זכות ביטול עסקה.
 2. בכל מקרה של אי שביעות מהמוצר  תשפה את הלקוח בהתאם למחיר ששילם, היה והתלונה צודקת.
 1. משלוח מוצר 
  1. אם יבחר הלקוח במוצר פיזי, יחויב בנפרד עבור דמי משלוח כפי שיופיעו באתר.
  2. זמני האספקה של המוצרים הפיזיים הם עד 21 ימי עסקים ובהתאם לזמני השילוח של חברת דואר ישראל.
  3. במידה ובמען המבוקש לא נוכח הלקוח ולא ניתן ליצור עמו קשר, יושאר המשלוח מחוץ לדלת באחריות הלקוח.
  4. ניתן להגיע לאסוף את המוצרים בתאום מראש.
 2. הכשרות קצרות (  סדנה / מרתון / וובינר וכיו"ב)
  1. הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בהכשרה החד פעמית על ידי הודעה בכתב או בטלפון עד 3 ימי עסקים לפני פתיחתה.
  2. לקוח שביטל את הרשמתו במסגרת לוחות הזמנים הנ"ל, זכאי להחזר תשלום, בקיזוז דמי טיפול בסך 5% או בסך 100 ₪ ועלויות בהן חויב מרכז קוד-יה בגין סליקת האשראי בעסקה או החזר צ'ק, ועלויות המוצרים הנלווים לקורס.
  3. בעת ביטול השתתפות בהכשרה בפחות מ 3  ימי עסקים לפני תחילתה, יחויב הלקוח בסכום המלא.
 3. הכשרה מתמשכת (= קורס) 
  1. הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בהכשרה מתמשכת על ידי הודעה בכתב או בטלפון עד 14 ימי עסקים לפני פתיחתה.
  2. לקוח שביטל את הרשמתו במסגרת לוחות הזמנים הנ"ל, זכאי להחזר תשלום, בקיזוז דמי טיפול בסך 5% או בסך 500 ₪ (הנמוך מבניהם) ועלויות בהן חויב מרכז קוד-יה , בגין סליקת האשראי בעסקה, החזרת צ'ק, עלות מוצרים נלווים לקורס.
  3. בעת ביטול השתתפות בהכשרה בפחות מ-14 ימי עסקים לפני תחילתה, יחויב הלקוח בסכום המלא.
שירות לקוחות – לכל עניין ניתן לפנות אלינו במייל:laor05@gmail.com  0506333211
הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת,
נתונה לבתי המשפט המוסמכים.    שם העסק: קוד-יה
אתר קוד-יה וכל הכתוב בו לא מחליף ייעוץ רפואי 
 
© כל הזכויות שמורות לקוד-יה. 
Scroll to top