healing-jewleries

קטגוריות מוצרים

קטגוריות מוצרים

מוצרים

תכשיטים לרפואה

מגן שלמה (מגן דוד בתוך עיגול תלת מימדי - הגנה כפולה) להגנה ובריאות גוף נפש ההתאמה נבדקת והמגן  מותאם ליצירת איזון וחיזוק אישי,  תכשיט מגן שלמה הוא מגן דוד ומסביבו...
תכשיטי בריאות לריפוי ואיזון  . לאחר אבחון אישי שנעשה לפציינט, מוכנסות לקופסאות (כסף או זהב על פי הצורך) אותיות וסמלים אנרגטיים, המותאמים לאדם על פי צרכיו הספציפיים באיזון גוף או...
תכשיטי בריאות לריפוי ואיזון  . לאחר אבחון אישי שנעשה לפציינט, מוכנסות לקופסאות (כסף או זהב על פי הצורך) אותיות וסמלים אנרגטיים, המותאמים לאדם על פי צרכיו הספציפיים באיזון גוף או...
Scroll to top
שנה גודל טקסט
ניגודיות