healing-jewleries

קטגוריות מוצרים

קטגוריות מוצרים

מוצרים

תכשיטים לרפואה

תכשיטי בריאות לריפוי ואיזון  . לאחר אבחון אישי שנעשה לפציינט, מוכנסות לקופסאות (כסף או זהב על פי הצורך) אותיות וסמלים אנרגטיים, המותאמים לאדם על פי צרכיו הספציפיים באיזון גוף או...
תכשיטי בריאות לריפוי ואיזון  . לאחר אבחון אישי שנעשה לפציינט, מוכנסות לקופסאות (כסף או זהב על פי הצורך) אותיות וסמלים אנרגטיים, המותאמים לאדם על פי צרכיו הספציפיים באיזון גוף או...
מגן שלמה (מגן דוד בתוך עיגול תלת מימדי - הגנה כפולה) להגנה ובריאות גוף נפש ההתאמה נבדקת והמגן  מותאם ליצירת איזון וחיזוק אישי,  תכשיט מגן שלמה הוא מגן דוד ומסביבו...
Scroll to top