סוד האותיות לרפואה

על פי היהדות, האותיות, איתן נברא העולם, ממוקמות בספירות (עץ החיים – מבנה המתאר את גוף האדם ותנועת האנרגיה בתוכו), בדיוק כפי שעל פי תורות המזרח, האנרגיה מנותבת לצ'קרות,שגם הן מציינות אנרגיות ספציפיות.

קיומה של אות בספירה/צ'קרה מסוימת או העדרה, מצביע על איזון או חוסר איזון בתחום ספציפי בחיינו
ופעילות אנרגטית המקושרת לאותה ספירה /צ'קרה/ תדר ומשפיע על חיינו ואף על בריאות הגוף והנפש שלנו. 
עודף אנרגיה (חום) או חוסר מוקצן יכול להוות חסימה עד בעיה בריאותית. 

ציטוט ממשנתו של הרב גיקטליא :
"ממשיל משל בענין אריגת התיבות באותיות לרופא בקי עד מאד יודע טבע כל רפואה ורפואה..: 
בהיות כל רפואה מהן נפרדת מחברתה צריך לדעת טבעה וכחותיה וסגולותיה,
ואחר שידעת טבע כל רפואה ורפואה בהיותה נפרדת כשיצטרך ירכיב כאחד שתי רפואות
או ב' או ג או ד' או יותר.. ואז בהתחבר כל טבע וטבע מכל אותן הרפואות שהיו מאז נבדלות ועתה מתערבות כאחד.. 
אז יגיע הרופא אל תכלית רפואה שלימה כפי צורך החולי, 
ואם לא ידע הרופא טבע כל סם וסם, הנפרד לעצמו לעולם לא יוכל לעשות הרכבה מועלת לפי צורך הרפואה .. 

ובדרך זה הוא סוד כל אות ואות מאותיות התורה, הש"י יודע תכונת כל אות וצורותיה ותכונותיה וכחותיה ופעולותיה, 
ובהיותו מחבר ב' אותיות או ג' או ד' או יותר
אזי בחיבור האותיות בתיבה תבנה ותכונן חכמתה העליונה בעולמות שברא, 
ואלו הן סתרי התורה ועומקה, ועל זה אמר דוד ע"ה מתחנן ואומר גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך". 

הרב גיקטליא טוען, שבעזרת ידיעת כוחה וטבעה של כל אות, והידיעה כיצד להרכיב אותן יחד בצירופים ספציפיים, 
(ממש מעשה מרכבה, כמו שמורכב שמו של אדם) לפי הצורך של הזקוק לאיזון והבראה, 
ניתן להגיע ממש לרפואה שלמה…

הרשם
יידע אותי
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות
Scroll to top